улет

 • 121кәтер — 1 (Жамб., Шу; Қ орда, Жаңақор.; Монғ.) қорқынышты қауіп, қатер. Ажал қайдан болғанда к ә т е р, қауіп Дәулетіңе жығылдым есім ауып. Аспанда ұшып жүрген ақ сұңқарсың, Тоятың қанбайды ғой маған шауып (Жамб., Шу). Мен қазақпын еңселі қап тауындай,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 122мақыш — (Ауғ.; Ир.) күзетші, мекемені күзетуші. Ауғанда һәм, Ирһанда һәм дәулет магазасын болса м а қ ы ш нәубетеке қылады (Б. Өтеб., Қаз. диас., 80) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 123меймана — (Қарақ.; Түрікм.: Таш., Көнеүр.) дәулет, байлық. Қатын бесеу болғанда, М е й м а н а с ы толғанда, Байдың көнбей еркіне Қатын қашар төркінге (Қарақ.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 124мейманас — (Қарақ.) дәулет, байлық, молшылық. Қарақалпақ тілінде де солай …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 125мүнят — (ҚХР) дәулетті, ырыс. Бақ, дәулет м ү н я т болса жолдас, төрт бақыт (ҚХР) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 126мырқам — (Алм., Жам.) байлық, дәулет. Біздің ел м ы р қ а м ғ а жетіп, тасы көктеп, тауы гүлдеді (Алм., Жам.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 127науша — (Жамб., Шу) жас өспірім, балдырған. Сол күндер он бесте екен менің анам. Жас н а у ш а сорлы болып қолда қалған (И. Байз., Шығ., 134). Бәйшешектей гүл шашқан Өрімдей н а у ш а жастарым, Отанымның сәулеті Айбарым, көркі, мақтаным (Н. Байғ., Таңд.… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 128нірбі — (Монғ.) завхоз. А, мен н і р б і ғой, қарағым. Н і р б і шіркінде күн бола ма? Көрінген мүйізіне бір іледі (М. Құрман., 89). Бүгін болмаса, ертең станцияның н і р б і с і н аламын. «Н і р б і» деген сөз ырғынға кірді деген сөз (М. Құрман., 86).… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі